خستم

درخواست حذف این مطلب
امروز اصلا حالم خوب نبود، بعد مدت ها خون دماغ شدم.این که چمه رو خودم هم نمیدونم.